Легенда:

Очертание на облачността Очертание на облачността
Слаб дъжд Слаб дъжд
Умерен дъжд Умерен дъжд
Силен дъжд и мълнии Силен дъжд и мълнии
Силен дъжд, вероятност за суграшица Силен дъжд, вероятност за суграшица
Много силен дъжд и вероятност за градушка Много силен дъжд и вероятност за градушка
Много силен дъжд и градушка. Вероятност за едрозърнеста градушка Много силен дъжд и градушка. Вероятност за едрозърнеста градушка
Много силен дъжд и интензивна едрозърнеста градушка Много силен дъжд и интензивна едрозърнеста градушка